Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > książki  
 

KSIĄŻKI
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
www.ksiazki.nadzieja.pl

   
 

R     E     K     L     A     M     A

 
   

obecnie dostępne są następujące książki:
DROGA DO CHRYSTUSA | NAUKI Z GÓRY BŁOGOSŁAWIENIA | DZIEŃ, W KTÓRYM ZGINIE ZŁO
ABY POZNAĆ BOGA
| HISTORIA ZBAWIENIA | PATRIARCHOWIE I PROROCY | ŻYCIE JEZUSA
PRZYPOWIEŚCI JEZUSA CHRYSTUSA
| ŚLADAMI WIELKIEGO LEKARZA
WIELKI BÓJ | CO MÓWIŁ JEZUS

 

DROGA DO CHRYSTUSANiezmiernie cieszymy się, że możemy zaprezentować książkę, która została napisana prawie 110 lat temu, w 1891 roku, przez jedną z najbardziej cenionych pisarek chrześcijańskich, ELLEN GOULD WHITE (1827-1915). Nosi ona tytuł „Droga do Chrystusa” (ang.: Steps to Christ). Do dziś jej treść jest aktualna. Jako bestseller światowy przetłumaczono ją na 135 języków, tj. więcej niż jakąkolwiek inną książkę napisaną przez kobietę*. Książka nadal podlega kolejnym tłumaczeniom.

Dlaczego? Skąd tak wielkie zainteresowanie jej treścią? Odpowiedź może być tylko jedna — ludzie, pomimo codziennej gonitwy odczuwają głęboką potrzebę łączności z Bogiem. Jest to z pewnością nie zawsze uświadomiona tęsknota, ale trudno jej istnieniu zaprzeczyć. Każdy człowiek w pewnym okresie swego życia pragnie wiedzieć, co o nim myśli Bóg, pragnie rozliczyć się z Nim lub poznać Go i służyć Mu. Bywa również i tak, że  w godzinie śmierci człowiek pragnie zasnąć, będąc pojednanym z Bogiem. Odpowiedzią jest Chrystusowa miłość. []

[english version (.rtf file)] [ZAMÓW KSIĄŻKĘ] [ADOBE ACROBAT] [MS WORD] [WERSJA DŹWIĘKOWA]

DROGA DO CHRYSTUSA:
BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ | TWOJA POTRZEBA POKOJU | WOLNOŚĆ OD POCZUCIA WINY
CZYSTE SUMIENIE | CAŁKOWITE ODDANIE | JAK ZNALEŹĆ SPOKÓJ DUCHA?
JAK STAĆ SIĘ NOWYM CZŁOWIEKIEM? | TRWAŁY POKÓJ | MIŁUJĄC I DZIELĄC SIĘ
WZBIJAĆ SIĘ CORAZ WYŻEJ | MOC MODLITWY | POKONAĆ ZWĄTPIENIE | PEŁNIA RADOŚCI

 

 

NAUKI Z GÓRY BŁOGOSŁAWIENIAKsiążka „Nauki z Góry Błogosławienia” z roku 1900 (ang.: Thoughts from the Mount of Blessing), inna pozycja wspomnianej pisarki, jest rozważaniem dotyczącym tzw. kazania na Górze, wygłoszonego przez Jezusa Chrystusa prawie dwa tysiące lat temu.

Kazanie na Górze, jest głosem płynącym od tronu Bożego — błogosławieństwem nieba dla ziemi, poselstwem łaski i prawdy. Dano je ludzkości jako światłość z nieba — jako boski kodeks naszych obowiązków względem Boga i bliźnich. Jezus jako mistrzowski nauczyciel wyraził w nim to, co jest wolą i zamiarem Ojca niebieskiego.

Kazanie na Górze jest nadzieją i pociechą w zwątpieniach i w ciężkich próbach życiowych, a błogosławieństwa zawarte w nim są pozdrowieniami Chrystusa, skierowanymi do całej ludzkości. []

[english version (.rtf file)] [ZAMÓW KSIĄŻKĘ] [ADOBE ACROBAT] [MS WORD] [WERSJA DŹWIĘKOWA]

NAUKI Z GÓRY BŁOGOSŁAWIENIA:
WZGÓRZE | BŁOGOSŁAWIEŃSTWA | DUCH ZAKONU | „OJCZE NASZ”
ISTOTA PRAWDZIWEGO NABOŻEŃSTWA | NIE SĄDZIĆ, LECZ CZYNIĆ

 

 

DZIEŃ, W KTÓRYM ZGINIE ZŁODlaczego miłujący Bóg dopuszcza cierpienie? Jak się zakończą zmagania ze śmiercią? Co to jest znak zwierzęcia?
Wszyscy jesteśmy uczestnikami niewidocznego duchowego boju. Potężne siły szaleją wokół nas. Jak się to wszystko zakończy? Clifford Goldstein w książce „Dzień, w którym zginie zło” (ang.: The Day Evil Dies) odkrywa przed nami istotne wydarzenia z przeszłości, by pomóc nam lepiej zrozumieć przyszłość. Patrząc na kulisy historii dochodzimy do wniosku, że stulecia odstępstwa, fanatyzmu i prześladowań religijnych zaowocują budzącym zdumienie międzynarodowym kryzysem. Proroctwa biblijne ukazują, jak siły religijno-polityczne ukształtują naszą przyszłość, odbierając nam wolność i doprowadzając do budzącego trwogę nasilenia się zła, zanim nastąpi ostateczny tryumf miłości. Czy chcesz być biernym świadkiem tego dramatu? Jest jeszcze czas, abyś zrozumiał swoją rolę w tym wszystkim. Książka dla otwartych umysłów. []

[english version (.rtf file)] [ZAMÓW KSIĄŻKĘ] [ADOBE ACROBAT] [MS WORD] [WERSJA DŹWIĘKOWA]

DZIEŃ, W KTÓRYM ZGINIE ZŁO:
WIDZIAŁEM PIĘKNE RZECZY | OD JEROZOLIMY DO WITTENBERGI | KREW I ŚWIATŁO
W MIEJSCU NAJŚWIĘTSZYM | STANY ZJEDNOCZONE W PROROCTWIE
POCHODZENIE I DZIEJE ZŁA | DWUMINUTOWE OSTRZEŻENIE | WYZWOLENIE

 

 

HISTORIA ZBAWIENIAKażdy z nas jest gdzieś w głębi swej duszy ciekaw początków rodzaju ludzkiego. Niewielu pojmuje to, że Bóg nie miał początku i nie będzie miał końca. Sama myśl o tym przytłacza. Skąd się zatem wziął Bóg? Kim jest diabeł? Dlaczego Adam i Ewa zgrzeszyli? O co poszło między Kainem i Ablem? Dlaczego Bóg ustanowił akurat Żydów narodem wybranym? Jakie są jeszcze wydarzenia przed nami w przepowiedzianej przez Chrystusa historii chrześcijaństwa? Te i inne zagadnienia znajdziesz we wspaniałej publikacji pióra Ellen G. White pt. „Historia zbawienia” (ang.: The Story of Redemption). Książka napisana barwnym, żywym językiem z wieloma opisami sytuacji i zdarzeń, których na próżno szukać w innych pozycjach książkowych tej samej autorki. Jest ona innym ujęciem zagadnień poruszanych w serii pięciu książek pod wspólnym tytułem „Konflikt wieków”. Żywimy nadzieję, że zamieszczona w naszym serwisie w całości, bez skrótów oraz dalszej redakcji, przyniesie błogosławieństwo wszystkim czytelnikom. []

[english version (.rtf file)] [ZAMÓW KSIĄŻKĘ] [ADOBE ACROBAT] [MS WORD] [WERSJA DŹWIĘKOWA]

HISTORIA ZBAWIENIA:
UPADEK LUCYFERA | STWORZENIE | KUSZENIE I UPADEK | PLAN ZBAWIENIA
KAIN I ABEL SKŁADAJĄ OFIARĘ | SET I ENOCH | POTOP | WIEŻA BABEL
ABRAHAM I OBIECANE POTOMSTWO | MAŁŻEŃSTWO IZAAKA | JAKUB I EZAW
JAKUB I ANIOŁ | SYNOWIE IZRAELSCY | OBJAWIENIE MOCY BOŻEJ
UCIECZKA IZRAELA Z NIEWOLI | WĘDRÓWKA IZRAELA | PRAWO BOŻE
ŚWIĄTYNIA
| SZPIEDZY I ICH SPRAWOZDANIE | GRZECH MOJŻESZA | ŚMIERĆ MOJŻESZA
WEJŚCIE DO ZIEMI OBIECANEJ | SKRZYNIA BOŻA. LOSY IZRAELA
PIERWSZE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA | SŁUŻBA CHRYSTUSA | WYDANIE CHRYSTUSA
PROCES CHRYSTUSA | UKRZYŻOWANIE CHRYSTUSA | ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA
WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA
| ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
UZDROWIENIE KALEKI
| WIERNOŚĆ WŚRÓD PRZEŚLADOWAŃ | ORGANIZACJA
ŚMIERĆ SZCZEPANA
| NAWRÓCENIE SAULA | POCZĄTKI SŁUŻBY APOSTOŁA PAWŁA
SŁUŻBA APOSTOŁA PIOTRA
| UWOLNIENIE PIOTRA Z WIĘZIENIA | W DALSZYCH KRAJACH
SŁUŻBA APOSTOŁA PAWŁA
| MĘCZEŃSTWO PAWŁA I PIOTRA | ODSTĘPSTWO
TAJEMNICA NIEPRAWOŚCI
| PIERWSI REFORMATORZY
LUTER I WIELKA REFORMACJA
| POSTĘPY REFORMACJI | ZASTÓJ W POSTĘPIE
PIERWSZE POSELSTWO ANIELSKIE
| DRUGIE POSELSTWO ANIELSKIE | KRZYK O PÓŁNOCY
ŚWIĄTYNIA W NIEBIE
| TRZECIE POSELSTWO ANIELSKIE | TRWAŁY FUNDAMENT
ZWIEDZENIE
| GŁOŚNY ZEW | ZAKOŃCZENIE CZASU PRÓBY | CZAS TRWOGI JAKUBOWEJ
OSWOBODZENIE ŚWIĘTYCH
| ZAPŁATA SPRAWIEDLIWYCH | TYSIĄCLECIE
DRUGIE ZMARTWYCHWSTANIE
| UKORONOWANIE CHRYSTUSA
WTÓRA ŚMIERĆ
| NOWA ZIEMIA

 

 

ABY POZNAĆ BOGACzy można poznać Boga w ciągu pięciu dni? Czy zajmie to więcej czasu, czy mniej? W studium, jakie przygotowaliśmy, autor nie tylko stara się nam powiedzieć, jak Boga poznać, ale też jak utrzymać z Nim łączność na co dzień. W niezwykle bezpośrednim, prostym języku ewangelisty, w książce pt. „Aby poznać Boga” (ang.: To Know God) Morris Venden odpowiada na pytania, które tak często nurtują nas, czy nawet sieją niepokój. Na przykład, po co potrzebny mi jest Bóg? Przecież wcale nie jestem aż tak złym człowiekiem! A jednak jest mi potrzebny, bardzo potrzebny. I nigdy tego nie zrozumiem, jeśli nie spróbuję czegoś się o nim dowiedzieć; poznać Go, jako Boga miłości.

Pragniesz poznać Boga, wiedzieć Kim jest? Poznać jego zamierzenia względem twojej osoby? Ta książka jest właśnie dla ciebie. []

[english version (.rtf file)] [ZAMÓW KSIĄŻKĘ] [ADOBE ACROBAT] [MS WORD] [WERSJA DŹWIĘKOWA]

ABY POZNAĆ BOGA:
DZIEŃ PIERWSZY | DZIEŃ DRUGI | DZIEŃ TRZECI | DZIEŃ CZWARTY | DZIEŃ PIĄTY

 

 

CO MÓWIŁ JEZUSKsiążka H.M.S. Richards'a pt. „Co mówił Jezus” (ang.: What Jesus said) jest przeznaczona dla tych, co słyszeli lub czytali Ewangelię i chcieliby poznać wszystkie wypowiedzi Jezusa na tak frapujące chrześcijanina tematy jak: co sądził Jezus o Kościele, życiu po śmierci, co mówił o Sobie, o szczęściu człowieka, o wierze? Jest to książka dla osób, które pragną poznać wypowiedzi Jezusa na wiele nurtujących chrześcijan tematów, świetnie zilustrowanych autentycznymi historiami ze współczesności. Autor jest głęboko wierzącym chrześcijaninem, teologiem, nieprzeciętnym znawcą Biblii, jednak może zaskoczyć każdego ciekawymi wnioskami i nietypowymi określeniami.

W czasie, kiedy istnieje wolność wypowiadania różnych poglądów, w tym także teologicznych, warto przyjrzeć się słowom naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa, aby znaleźć w nich odniesienie do nieraz sprzecznych ze sobą zapatrywań głoszonych przez różne autorytety religijne. []

[english version (.rtf file)] [ZAMÓW KSIĄŻKĘ] [ADOBE ACROBAT] [MS WORD] [WERSJA DŹWIĘKOWA]

CO MÓWIŁ JEZUS:
O POKOJU W TWYM SERCU
| O TWOIM SZCZĘŚCIU | O MODLITWIE | O BOGU | O SOBIE
O DUCHU ŚWIĘTYM | O ANIOŁACH | O PIŚMIE ŚWIĘTYM | O SZATANIE | O ZBAWIENIU
O WIERZE
| O SWYM PONOWNYM PRZYJŚCIU
O ZNAKACH SWEGO POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA | O DZIESIĘCIU PRZYKAZANIACH
O DNIU ODPOCZNIENIA
| O SĄDZIE OSTATECZNYM | O KOŚCIELE | O MAŁŻEŃSTWIE
O UZDROWIENIU BOŻYM
| O CHRZCIE | O NASZEJ ŚMIERCI | O PRZYSZŁYM ŻYCIU
O PIEKLE
| O KRÓLESTWIE „KAMIENIA” | O NADEJŚCIU SWEGO ŚWIATOWEGO KRÓLESTWA
O SIEDMIU ZBORACH
| O KOŚCIELE CIERPIĄCYM I TRIUMFUJĄCYM
O PIECZĘCI I ZNAKACH OSTATNICH DNI
| O ANIELE Z OTWARTĄ KSIĘGĄ
O NIEPOKUTUJĄCYM ŚWIECIE
| O NADCHODZĄCYM TYSIĄCLECIU | O NIEBIE NA ZIEMI

 

 

W naszej internetowej publikacji poszczególne rozdziały nazwaliśmy tematami, a na górze i na dole każdego tematu zamieściliśmy graficzne hiperłącza do kolejnych. Osoby niedowidzące lub niewidome na pewno ucieszy fakt, iż tematy mają swoje odpowiedniki dźwiękowe (np. „Droga do Chrystusa” czy „Aby poznać Boga”). Dla osób niepełnosprawnych ruchowo (i nie tylko) polecamy UŁATWIENIA wraz z opisem, jak z nich korzystać.

Opracowania przygotowaliśmy także w formie elektronicznej (z ilustracjami) w Adobe Acrobat Reader (.pdf). Możecie pobrać je bezpośrednio z naszego SERWERA FTP. Wersje te są wierną kopią jednego z ostatnich wydań książek w formie papierowej. Są to ich pierwsze pełne wydania w sieci Internet w języku polskim. []

W DO POBRANIA, naszym archiwum multimedialnym, znaleźć można wersje dźwiękowe naszych książek, jak np. „Droga do Chrystusa”, w formacie Real Media (.ra, .rm, 16 Kbps), — do słuchania z komputera jak z magnetofonu. Istnieje możliwość zamówienia nagrań także w formacie MPEG Layer-3 (.mp3) o jakości zbliżonej do dźwięku z płyty CD (160 Kbps), co zostało wyszczególnione w FORMULARZU zamówienia.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty, która z miesiąca na miesiąc stale się powiększa i z założenia ma przynosić to, co mamy najlepszego do zaoferowania. []

AUTORZY

* – na podstawie danych pochodzących z Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (za R. Coon, A Gift Of Light, s. 32.33)

Materiały dźwiękowe do książek, w większości dostępne są DO POBRANIA.
Materiały filmowe i dźwiękowe dzięki uprzejmości © 2001-2002 ORTV „Głos Nadziei”.
Materiały tekstowe dzięki uprzejmości © 2002 ChIW „Znaki Czasu”.

     
 

[]

 
     
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  
 

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK