Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > ułatwienia      
 

UŁATWIENIA
W OBSŁUDZE SERWISU

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Obsługa przeglądarki internetowej z poziomu klawiatury* nie jest trudna, a wprowadza ułatwienia dla osób w jakiś sposób nie mogących posługiwać się myszką. Serwis NADZIEJA.PL przygotował standardowe zestawienie skrótów klawiaturowych właśnie dla takich osób.
    Użytkownicy mogą przemieszczać się pomiędzy elementami w oknie przeglądarki — w kierunku do przodu i do tyłu — za pomocą klawiszy TAB i SHIFT+TAB. Wokół zaznaczonego elementu wyświetlana jest ramka o grubości jednego piksela (zwana polem punktu skupienia), pozwalająca na łatwą identyfikację tego elementu. W zależności od zaprojektowanej strony odpowiednie hiperłącza mogą także zmieniać kolor.
    Należy pamiętać, iż czytniki ekranu nie rozpoznają klawiszy TAB i SHIFT+TAB dla pasków narzędzi.

Dobrym zbiorem informacji o tym, jak dostosować stanowisko komputerowe do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się pod adresem BEZ B@RIER. Stronę umieszczono także w wersji off-line na CD miesięcznika CHIP, 9/2000. []

Oglądanie i eksplorowanie stron w sieci Internet

Naciśnij

Aby

F1

Wyświetlić Pomoc programu Internet Explorer albo, gdy otwarte jest jakieś okno dialogowe, wyświetlić Pomoc kontekstową dla jakiegoś elementu

F11

Przełączyć się między pełnoekranowym i zwykłym widokiem okna przeglądarki

TAB

Przejść do następnego elementu strony sieci Web, paska adresów lub paska łączy

SHIFT+TAB

Przejść do poprzedniego elementu strony sieci Web, paska adresów lub paska łączy

ALT+HOME

Przejść do strony głównej

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przejść do następnej strony

ALT+STRZAŁKA W LEWO
lub SPACJA

Przejść do poprzedniej strony

SHIFT+F10

Wyświetlić menu skrótów dla łącza

CTRL+TAB lub F6

Przejść do następnej ramki

SHIFT+CTRL+TAB

Przejść do poprzedniej ramki

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przewinąć okno w stronę początku dokumentu

STRZAŁKA W DÓŁ

Przewinąć okno w stronę końca dokumentu

PAGE UP

Przewinąć okno w stronę początku dokumentu o cały ekran

PAGE DOWN

Przewinąć okno w stronę końca dokumentu o cały ekran

HOME

Przejść na początek dokumentu

END

Przejść na koniec dokumentu

CTRL+F

Znaleźć jakiś tekst na danej stronie

F5 lub CTRL+R

Odświeżyć bieżącą stronę sieci Web, jeśli oznaczenia czasem wersji w sieci Web i wersji przechowywanej lokalnie są różne

CTRL+F5

Odświeżyć bieżącą stronę sieci Web, nawet jeśli oznaczenia czasem wersji w sieci Web i wersji przechowywanej lokalnie są takie same

ESC

Zatrzymać pobieranie strony

CTRL+O lub CTRL+L

Przejść do nowego miejsca

CTRL+N

Otworzyć nowe okno

CTRL+W

Zamknąć bieżące okno

CTRL+S

Zapisać bieżącą stronę

CTRL+P

Wydrukować bieżącą stronę lub aktywną ramkę

ENTER

Uaktywnić wybrane łącze

CTRL+E

Otworzyć pasek „Wyszukaj” na pasku eksploratora

CTRL+I

Otworzyć pasek „Ulubione” na pasku eksploratora

CTRL+H

Otworzyć pasek „Historia” na pasku eksploratora

CTRL+kliknięcie

Na pasku „Historia” lub „Ulubione” otworzyć wiele folderów []

Korzystanie z paska adresów

Naciśnij

Aby

ALT+D

Zaznaczyć tekst na pasku adresów

F4

Wyświetlić historię paska adresów

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Będąc na pasku adresów, przesunąć kursor w lewo do następnego logicznego separatora (. lub /)

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Będąc na pasku adresów, przesunąć kursor w prawo do następnego logicznego separatora (. lub /)

CTRL+ENTER

Dodać ciąg znaków „www.” na początku i „.com” na końcu tekstu wpisywanego na pasku adresów

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejść do następnej pozycji w górę listy pasujących wpisów funkcji Autouzupełnianie

STRZAŁKA W DÓŁ

Przejść do następnej pozycji w dół listy pasujących wpisów funkcji Autouzupełnianie []

Praca z ulubionymi elementami

Naciśnij

Aby

CTRL+D

Dodać bieżącą stronę do ulubionych elementów

CTRL+B

Otworzyć okno dialogowe „Organizowanie ulubionych”

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przesunąć zaznaczony element w górę listy „Ulubione” w oknie dialogowym „Organizowanie ulubionych”

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przesunąć zaznaczony element w dół listy „Ulubione” w oknie dialogowym „Organizowanie ulubionych” []

Edycja zaznaczonych elementów

Naciśnij

Aby

CTRL+X

Usunąć zaznaczone elementy i skopiować je do Schowka

CTRL+C

Skopiować zaznaczone elementy do Schowka

CTRL+V

Wstawić zawartość Schowka w wybranym miejscu

CTRL+A

Zaznaczyć wszystkie elementy na bieżącej stronie sieci Web []

* – Skróty klawiaturowe działają poprawnie z przeglądarką Internet Explorer od wersji 4.01. Najnowsza wersja tego programu dostępna jest bezpłatnie dla większości systemów. Użytkownicy przeglądarki Netscape Communicator (od wersji 4.0) oraz AOL (wersja 6.x Netscape'a) o stosowanych skrótach w ich programie powinni informować się na stronie producenta HOME.NETSCAPE.COM, ale znakomita większość podanych powyżej skrótów działać będzie także i w tej przeglądarce. Użytkownicy systemu Mac OS zamiast klawisza Alt stosują klawisz Command. Informacje o skrótach dla przeglądarki Opera i Mozilla powinny być dostępne w tematach ich pomocy (Help).

 

R     E     K     L     A     M     A

 
 
 
 
jeśli chcesz wiedzieć więcej: TECHNIKALIA
strona poświęcona założeniom technicznym serwisu
 
   

[w górę]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK