Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > pastor on-line > grzech przeciwko..., cz. 17 dokument tekstowy  
 

GRZECH PRZECIWKO
DUCHOWI ŚWIĘTEMU

BERNARD KOZIRÓG

 
 

część 17„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie ludziom odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym”1.

Co Jezus miał na myśli wypowiadając te słowa? Dlaczego jakiś grzech ma być nieprzebaczalny? Jak może dojść do takiego grzechu? Te pytania wywołują zakłopotanie. Wiele osób zamęczało się myśląc, czy przypadkiem nie popełnili grzechu nieprzebaczalnego, gdyż nikt z nas nie jest uwolniony od możliwości popełnienia go.

NA CZYM POLEGA DZIAŁALNOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO?

Duch Święty przekonuje o grzechu2, wszczepia miłość Bożą w nasze serca3, umacnia nas w życiu duchowym4, dokonuje nowego stworzenia5, wprowadza we wszelką prawdę6, pomaga w słabościach naszych7. Wykonuje dla człowieka ściśle określoną pracę. Każdy nasz odruch w kierunku dobra i prawdy jest Jego dziełem. Każde pragnienie uświęcenia jest nam dane i podtrzymywane przez Niego. Przekonanie o grzechu, nawrócenie, odrodzenie, wiara, posłuszeństwo i wszystkie inne przemiany związane z naszym zbawieniem dokonywane są Jego mocą i żadna z nich nie może zaistnieć bez Niego. On jest również jedynym zastępcą Chrystusa na ziemi.

CZY LUDZIE MOGĄ OGRANICZYĆ PRACĘ DUCHA ŚWIĘTEGO?

Oczywiście, tak jak i działanie Jezusa na rzecz człowieka8. Oto cztery stopnie prowadzące do ograniczenia działalności Ducha Świętego:

1. Zasmucenie. „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”9.
2. Tłumienie (gaszenie). „Ducha nie gaście”10.
3. Sprzeciwianie się. „Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy!”11
4. Zatwardzanie serca. „Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu”12.

W konsekwencji Duch Święty opuszcza człowieka. Tak było m.in. w życiu pierwszego króla izraelskiego — Saula. „A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły (...) I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków”13. Tak było również w życiu ludzi przedpotopowych14, faraona15, króla Heroda16 czy Judasza17. []

CO ZATEM JEST GRZECHEM PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU?

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie jest jednym odizolowanym czynem zła, takim nawet jak morderstwo, kłamstwo, kradzież czy nieczystość. Jest to stan nieodwracalnej zatwardziałości serca dla Ducha Bożego, aby nie mógł dokonać swego dzieła. „Jedynym grzechem nieprzebaczalnym jest grzech uporczywego odmawiania przebaczenia, jakie Bóg ofiaruje wszystkim”18. Taki wniosek możemy wyciągnąć z lamentów nad starożytnym Izraelem i ze stanowiska Żydów współczesnych Jezusowi19.

PRZEZ CO GRZECH STAJE SIĘ NIEWYBACZALNY?

Przez brak pokuty, czyli opamiętania się. Człowiek, który swe serce stale zamyka na działanie Ducha Świętego, niszczy umyślnie swoją zdolność opamiętania się. Przez uporczywe tłumienie lub sprzeciwianie się Duchowi Świętemu możemy zniszczyć jedyny kanał łączności między sobą i niebem, pozbawiając się przez to ratunku.

JAK UNIKNĄĆ POPEŁNIENIA GRZECHU NIEWYBACZALNEGO?

1. Utrzymujmy swe serce w czujności na najdelikatniejszy dotyk Ducha Bożego20.
    2. Strzeżmy się postawienia pierwszego kroku na drodze świadomego sprzeciwiania się woli Bożej21.
    3. Pielęgnujmy zwyczaj natychmiastowego posłuszeństwa, kiedykolwiek odkryjemy nowe obowiązki wobec Boga22.

„Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”23.

PRZYPISY:
1 Mat. 12,31.32.
2 Jan 16,8.
3 Rzym. 5,5-7.
4 Efez. 3,16.
5 Jan 3,1-8.
6 Jan 16,13.
7 Rzym. 8,26.
8 Por. Obj. 3,20; Przyp. Sal. 28,9.
9 Efez. 4,30.
10 1 Tes. 5,19.
11 Dz. Ap. 7,51.
12 Hebr. 3,13.
13 1 Sam. 16,14; 28,6.
14 1 Mojż.6,3.5.11.12.
15 2 Mojż.8,15.
16 Łuk. 23,8.9.
17 Łuk. 22,3.
18 S. Mc Laren, Grzech, s. 14.
19 Zob. 2 Kron. 36,15.16; Mat. 6,23; Jan 3,19.20.
20 1 Sam. 3,10.
21 4 Mojż.22,18; Izaj. 50,5.
22 Ps. 119,33.60.
23 Hebr. 3,7.8.

 
   

[]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK