Polski English Deutch wyjście strona główna
         
   

PASTOR ON-LINE
POSŁUGA DUCHOWA W SIECI
www.pastor.nadzieja.pl

Ten dział naszego serwisu jest czymś wyjątkowym.
W naszym serwisie oferujemy usługi trzech duszpasterzy i konsultanta, gdzie każdy jest specjalistą w innej dziedzinie. Pastor Niedziński specjalizuje się zagadnieniach antystresowych, profesor Koziróg jest historykiem, pastor Mashchak zajmuje się semitystyką, a pastor Makarewicz — apologetyką oraz realizuje się w pracy z młodzieżą.

Pastor, S. NiedzińskiNasz duszpasterz, będący obecnie głównym pastorem naszego serwisu, z którym przede wszystkim będziesz mógł POROZMAWIAĆ on-line na kanale chat-u NADZIEJA.PL oraz przez POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ, to Stanisław Niedziński, pracujący w duszpasterstwie od 30 lat, zainteresowany wykorzystaniem techniki w pracy ewangelizacyjnej.

Pastor, B. KozirógNasz kiedyś pierwszy pastor, będący obecnie jedynie naszym konsultantem, od ponad 26 lat zajmuje się posługą duchową i pomocą tym wszystkim, którzy tego potrzebują. Z naszym konsultantem, profesorem Bernardem Kozirógiem, można już teraz kontaktować się za pomocą POCZTY ELEKTRONICZNEJ i swobodnie konferować na interesujące nas tematy.

Pastor, L. MaszczakNasz trzeci pastor, to profesor Leon Mashchak, pracujący w duszpasterstwie od 30 lat, specjalista od Starego Testamentu i semitystyki. Wykładał m. in. w Anglii, Afryce, Rosji, Łotwie, Ukrainie, Polsce i w USA, gdzie od kilkudziesięciu lat mieszka oraz pracuje. Prosi przede wszystkim o POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ w języku angielskim, choć biegle posługuje się też j. polskim.

Pastor, Z. MakarewiczNasz czwarty pastor, to Zbigniew Makarewicz, który posługę duszpasterską pełni od roku 1986. Interesuje się apologetyką, historią Kościoła oraz piśmiennictwem wczesnochrześcijańskim. Prowadzi programy dla osób rzucających palenie, seminaria antystresowe oraz spotkania o tematyce społeczno-zdrowotnej dla młodzieży. Z nim także można korespondować za pomocą POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

archiwum zagadnień (20):

JEZUS PRZYCHODZI W NAJBARDZIEJ MROCZNYCH DNIACH
Autor opisuje w nim zmiany, jakie musiały zajść w sytuacji politycznej Izraela i co zmieniło się w sferze religii, zanim pojawił się Jezus Chrystus.
  BIBLIA CZYLI PISMO ŚWIĘTE
Analiza terminów „Biblia” i „Pismo Święte”. Artykuł opisuje jak powstał Stary i Nowy Testament, jak tworzył się kanon obecnie dostępnych ksiąg oraz jacy pisali go autorzy.
 
PROROCTWA BIBLII
Poruszono tu zagadnienie snów proroczych na szczególnym przykładzie snu biblijnego króla Nebukadnezara około 600 roku p.n.e. Wykładem zajął się urzędnik króla.
  POTĘGA MAŁEGO ROGU
Tym razem światowe potęgi zostały pokazane prorokowi w podobnej wizji, jednak pod postacią czterech drapieżnych zwierząt. Było to proroctwo o historii świata.
 
DZIESIĘĆ WIELKICH ZNAKÓW KOŃCA ŚWIATA
Jezus nigdy nie kazał wierzyć w bliskość swego powtórnego przyjścia na podstawie jednego zauważonego znaku, jednak wzywał do czujności. To daje efekt.
  SIEDEM PIECZĘCI APOKALIPSY
Wśród wielu proroctw zawartych w Apokalipsie jedno jest szczególne. Jest to proroctwo rozdziału 6., które przepowiada wielkie odstępstwo w Kościele chrześcijańskim.
 
PLAGI
Było dokładnie dziesięć plag. Przed każdą Mojżesz z Aaronem ostrzegali faraona. Jednak Apokalipsa mówi jeszcze o plagach końca świata. Te będą straszne.
  BIBLIA MÓWI PRAWDĘ
Cóż to za księga, że przyciąga uwagę i wywołuje podziw tak wielu ludzi? Co stoi za tą mistyczną mocą Pisma Świętego? Czym ono w końcu jest?

 
PRZYBYSZE Z KOSMOSU
Wciąż spotykamy ludzi, którzy biorą pod uwagę możliwość inwazji z kosmosu w postaci latających spodków. Szykuje się nam jednak inne kosmiczne wydarzenie.
  DLACZEGO NASTĘPCA TRONU ZOSTAŁ PASTERZEM?
Egipt nie miał sobie równych. Na dworze faraona spotykamy Mojżesza, który przyszłą koronę zamienia na kij pasterski.
 
DEKALOG JARZMEM?
Czyżby Bóg nałożył jarzmo na ludzkość
przez nakaz zachowywania dekalogu, czyli dziesięciu przykazań, i czy Chrystus musiał umrzeć, aby nas od tego uwolnić?
  POMNIK BOGA
Na ziemi nie ma pomnika Boga, gdyż zakazuje On czynić swoje podobizny. Jest jednak na niej inny pomnik, sabat, który jest pomnikiem wieczności.
 
BOŻY MOST ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA
Kiedy człowiek zgrzeszył, stało się jasne, iż przestępca prawa musi umrzeć. Jednak zamiast tego Bóg dał nam Jezusa Chrystusa, most ze śmierci do życia.
  CZY MUSIMY SIĘ BAĆ?
Lęk jest konsekwencją grzechu. Tak dzieje się z każdym człowiekiem, który popełnia przestępstwo. Pozwalając panować nad nami grzechowi, odrzucamy Boga.
 
SKĄD SIĘ WZIĘŁO ZŁO?
Skąd diabeł wziął się w niebie? Czy Bóg stworzył szatana? Dlaczego we wszechświecie pojawiło się zło? Oto pytania, które zadaje sobie wiele osób.
  DRUGA STRONA ŚMIERCI
Nasi zmarli nie mogą nas odwiedzać. Są to zwodnicze duchy demonów. Biblia stawia sprawę jasno: po śmierci, a przed przyjściem Chrystusa, nie ma świadomego życia.
 
OGIEŃ PIEKIELNY
Grzech i grzesznicy muszą zostać zniszczeni. Nastąpi to po ogłoszeniu wyroku sądu ostatecznego. W tej chwili ogień piekielny jeszcze nie płonie.
  GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Czy można tak obrazić Ducha Świętego, aby nie mieć możliwości odwrotu? Dlaczego jakiś grzech ma być nieprzebaczalny? Co Jezus miał na myśli wypowiadając te słowa?
 
CHRZEST
Dlaczego chrzest odgrywa tak wielką rolę w procesie nawrócenia grzesznika? Dlaczego jest taki ważny? Kto powinien się ochrzcić? Co dzięki temu zyskujemy?
  PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA BOŻEGO
Czy przynależność do Kościoła Bożego jest ważna? Po czym poznać, że to właśnie ten Kościół? Czy można być zbawionym należąc do innego Kościoła?
 

W możliwie najkrótszym czasie pastor odpowie na wszystkie twoje pytania dotyczące treści duchowych poruszanych w naszym serwisie oraz wszelkich zagadnień natury religijnej i społecznej. Można podzielić się z nim swymi troskami z prośbą o poradę, zaufać, powierzyć swoje sekrety, a także skonfrontować stan swojej wiedzy biblijnej wyjaśniając z nim zawiłości teologiczne.
    Nie musimy zaznaczać, iż cała korespondencja z pastorem objęta jest klauzulą poufności, do której pozostali twórcy serwisu, a także osoby postronne nie mają dostępu. Jego adres to:

pastor-2@nadzieja.pl

Gdybyś nie posiadał odrębnego programu pocztowego w swoim komputerze, możesz wysłać korespondencję do SKRYTKI POCZTOWEJ (1) oraz SKRYTKI POCZTOWEJ (2), SKRYTKI POCZTOWEJ (3) a także SKRYTKI POCZTOWEJ (4) jednego z naszych duchowych doradców, wypełniając poniższy formularz. Jeszcze niżej jest INNY FORMULARZ dla tych, którzy nie mają własnego konta e-mail w sieci Internet. [w górę]

Twój list e-mail

można śmiało pisać z polskimi znakami

[FrontPage Save Results Component]

Wpisz treść
swego listu
do pastora

    Wybierz pastora

List skierowany do

*

    Napisz, jak można się z tobą skontaktować
Imię i nazwisko * lub pseudonim
E-mail * np. kowalski@poczta.pl
ICQ np. #12345678
Telefon np.: 022-1234567
Fax np. 022-1234567
nie spamuj!

* - pole wymagane

Proszę o kontakt ze mną tak szybko, jak to jest tylko możliwe.

 

Zbierane informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, 1997 r.) i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, ani odsprzedawane. Wypełnienie formularza jest zgodą na przetwarzanie informacji o tobie w bazie danych pastora Chrześcijańskiego Serwisu NADZIEJA.PL. Masz prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania, a także możesz wnieść żądanie o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Jeśli jesteś w Internecie jedynie gościem, nie posiadasz własnego konta e-mail, a mimo to chcesz, aby pastor skontaktował się z tobą, możesz wybrać sposób tradycyjny — poprzez pocztę. Wypełnij dokładnie poniższy formularz i nasz duchowny wyśle ci odpowiedź zwykłym listem. [w górę]

Twój zwykły list

można śmiało pisać z polskimi znakami

[FrontPage Save Results Component]

Wpisz treść
swego listu
do pastora

    Wybierz pastora

List skierowany do

*

    Napisz, jak można się z tobą skontaktować
Imię i nazwisko * lub pseudonim
Miejscowość * np. Warszawa
Kod pocztowy * np. 00-950, czy 05-807
Ulica * np. Nowogrodzka
Nr domu * np. 39
Nr mieszkania np. 208 (lub nie wpisuj niczego, jeśli nie trzeba)

Kraj

nie spamuj!

* - pole wymagane

Proszę o kontakt ze mną tak szybko, jak to jest tylko możliwe.

Zbierane informacje nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, 1997 r.) i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, ani odsprzedawane. Wypełnienie formularza jest zgodą na przetwarzanie informacji o tobie w bazie danych pastora Chrześcijańskiego Serwisu NADZIEJA.PL. Masz prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania, a także możesz wnieść żądanie o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Informacje dodatkowe*

Nasz pastor dostępny jest on-line codziennie w godzinach 22:00-23:00 czasu środkowoeuropejskiego (oprócz piątku) za pomocą usługi ICQ i e-mail. Jego numer to #65751591. Zwykle z drugim pastorem można się spotkać także na kanale chat-u (kanał NADZIEJA.PL, serwery Polchat-u) w wyżej wymienionych godzinach lub porozmawiać (telefonia internetowa, np. Buddy Phone). Poza tymi godzinami przebywa w Internecie nieregularnie, ale można próbować go „złapać” i UMÓWIĆ SPOTKANIE za pomocą poczty e-mail albo telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

+48 0603 055 427

konsultant

+48 0608 630 808

pastor-2
nie posiada w Polsce pastor-3
nie posiada pastor-4

lub

   

+48 22 724 24 24

konsultant

+48 61 813 37 58

pastor-2
+1 423 396 3414 pastor-3
+48 22 816 15 31 pastor-4

Życzymy owocnych rozmów. Problemy techniczne (w miarę dokładnie opisane) należy zgłaszać do WEBMASTERA (ICQ: #3553280 — choć rzadko ma włączony; chat: WEBMASTER.PL; stały kontakt telefoniczny: +48 (0) (prefiks) 22 729 28 80). Szczegółowe informacje o autorach dostępne są na STRONIE TWÓRCÓW SERWISU. [w górę]

* – Prosimy pamiętać, iż od 1 lipca 2001 r. zmienił się sposób wybierania numerów międzymiastowych. Odtąd aby dodzwonić się do innego miasta należy wybrać odpowiedniego operatora, dodając jego czterocyfrowy kod po zerze, a przed numerem kierunkowym. Ci, którzy korzystają z usług TP SA, muszą wykręcić numer 1033. Ci zaś, którzy wybrali Niezależnego Operatora Międzystrefowego – 1044, Netię1 – 1055, a Energis Polska – 1066.

 
 

R     E     K     L     A     M     A

 
 
         
       
   

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK