SABAT.PL  
     
 

Wkrótce znajdziesz tu informacje i opracowania dotyczące święta sabatu/szabatu/soboty, nierozerwalnie związanego chrześcijaństwem jako jedyny właściwy dzień odpoczynku, omówione i ocenione na podstawie Biblii.

Przykazanie o sobocie zaczyna się od słów świadczących o istniejącym tygodniowym cyklicznym porządku: „Pamiętaj na dzień sobotni...” (II Mojż. 20,8 JW). Wezwanie do pamiętania o sabacie, jest dowodem, że było ono znane już od początku. Został w nim uświęcony siódmy dzień, a uzasadnienie tego znajdujemy w następującym oświadczeniu: „Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, (...) dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go” (II Mojż. 20,11 JW). Pan Bóg przykazał, by w sabat ludzie odpoczywali i pamiętali o Jego twórczym dziele. Wszak już od zarania istnienia ludzkości Stwórca chciał obdarzyć swoje stworzenie sobotnim błogosławieństwem. (H. Mayer)

uwaga: witryna w budowie

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować pod adres: info@sabat.pl.

© 2003 SABAT.PL