KATOLICY.PL  
     
 

Ta witryna nie reprezentuje Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce.
Projekt, jaki tu powstanie, nie będzie dotyczył niczego innego, jak tzw. liturgii godzin z odpowiednim komentarzem protestanckim.

Codzienna modlitwa ludu Bożego została zatwierdzona dekretem II Soboru Watykańskiego przez papieża Pawła VI, który to sobór zalecił reformę brewiarza i nadał mu nazwę Liturgii godzin. Pełny jego tekst ukazał się staraniem Wydawnictwa Pallotinum. Nasz zespół będzie korzystać z wydania z 1982 roku. Tekst ten, zostanie tutaj umieszczony w obszernych fragmentach wraz z komentarzem zespołu specjalistów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Przedsięwzięcie ma na celu przekonać naszych braci, katolików, do pogłębiania swej łączności z Bogiem,
a jednocześnie skierować wzrok na rzeczy nieprzemijające i wieczne, które brewiarz pomija milczeniem.
Mamy nadzieję, że praca nad tym tekstem, planowana na kilka lat, ujrzy światło dzienne na początku 2005 roku.
Do tego czasu opracowany materiał powinien ukazywać się partiami.

uwaga: witryna w budowie

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować pod adres: info@katolicy.pl.
Przeczytaj dyskusję na temat wyboru przez nas tej domeny (adresu).

Zespół ds. komentarza do Liturgii godzin
© 2002-2003