T U   Z N A J D Z I E   S I Ę   P O L S K A   S T R O N A
we współpracy z
Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, pt.:

ELLEN GOULD WHITE
ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ